Kanopeo er ledende i utvikling og distribusjon av kontinuerlige sikringsløsninger for transport av besøkende i høydeløyper og opplevelsesparker.

Expertise og Kunnskap

 • Betydelig erfaring som opplevelsespark operatør. Vi forstår viktigheten av sikkerhet.
 • Parkbygging dekker alle parametere som påvirker utformingen av parken. Takket være vår omfattende erfaring med planlegging, bygging og drift av høydeløyper og opplevelsesparker, kan vi tilby deg verdifull bistand i planleggingen og gjennomføringen av ditt parkprosjekt..
 • Å velge et egnet sikringssystem har en positiv påvirkning både på gjestenes sikkerhet og på driftskostnadene.
 • Vi har over 10 års erfaring som CBS produsent og utvikler av våre sveitsiske kvalitetsprodukter. Våre to kontinuerlige sikringssystemer er holdbare og enkle på alle måter.

Frankreich Tour

Bedre Sikkerheten og kutt kostnader

Ved å være obs på noen viktige detaljer, kan sikkerheten og kostnadene i en park som allerede er i drift lett optimaliseres.


Maksimum sikkerhet

 • Kanopeo GmbH ønsker til enhver tid å sørge for at besøkende i klatreparker og tauløyper er kontinuerlig og maksimalt sikret.
 • For å oppnå dette er vi fortløpende i kontakt med anerkjente utbyggere og eiere av parkanlegg.
 • Våre kontinuerlige sikringsløsninger er testet og sertifisert av den anerkjente sertifiseringsinstansen TÜV Süd.

Enkelt vedlikehold

 • En enkel og forståelig håndbok inneholder all informasjon som er nødvendig for å kunne utføre riktig vedlikehold.
 • Slitedeler er lette å identifisere.

Lave driftskostnader

 • Det kontinuerlige sikringssystemet er knyttet til livlinen ved starten av løypa. Etterpå kan ikke brukeren fjerne sikkerhetsanordningen.
 • Kort opplæringstid
 • Kortere ventetid for ankommende gjester
 • Siden det blir mindre fysisk kontakt på plattformene blir behovet for overvåkning av disse redusert.
 • Parkpersonalet trenger kun å overvåke enkelte strategiske punkter
 • I visse perioder kan derfor personalkostnadene reduseres med inntil50 % sammenlignet med andre sikringssystemer.

Optimalisering av investeringskostnader

 • Du kan optimalisere investeringskostnadene og samtidig forbedre opplevelsen for gjestene ved å være obs på enkelte viktige detaljer vedrørende plassering av start- og sluttplattformer, svinger, klatring og utforløp.